Wat is Rotary?

In 1905 werd de eerste Rotaryserviceclub ter wereld opgericht in Chicago door Paul Harris. Doordat de oprichters “in rotatie”, beurtelings bij een lid thuis, vergaderden, kozen zij als naam Rotary. Vandaag is Rotary de meest internationale van alle serviceclub-organisaties.

Rotary bestaat uit drie delen: onze clubs, Rotary International en The Rotary Foundation. Samen werken we aan blijvende verandering in onze gemeenschappen en over de hele wereld.

Het hart van Rotary zijn onze leden, toegewijde mensen die een passie delen voor gemeenschapsdienst en vriendschap. Rotary leden delen ideeën, maken plannen en trachten deze te realiseren zodat ze een positieve invloed hebben op de maatschappij. “Service Above Self” staat centraal: wat rotariërs in naam van Rotary doen, doen zij vrijwillig.

Rotaryclubs komen wekelijks bijeen over de hele wereld. Rotaryclubs komen samen om hun banden met vrienden te versterken en om hun inzet voor het verbeteren van levens. Iedere club bepaalt zelf haar acties.

Rotary lidmaatschap

Een Rotaryclub is een vereniging van vertegenwoordigers uit het zakenleven, de administratie en de vrije beroepen die zich bewust willen inzetten voor de anderen, in een wereldwijde actie van dienstbetoon. Via wekelijkse vergaderingen worden acties ondernomen voor de gemeenschap.

Rotaryleden willen in hun beroepsleven een hoogstaande beroepsethiek uitdragen en alles in het werk stellen om de vrede en de verstandhouding onder de mensen en de volkeren te bevorderen en dit zonder onderscheid van geslacht, ras, taal, huidskleur, nationaliteit, filosofische of godsdienstige overtuiging.