Januari 2019 uiteenzetting van en steun aan het VZW Genesis met Mustafa Harraq. Met een tiental jongeren een woestijntocht om 1500 bomen te planten en waterputten te realiseren in Zuid-Oost- Marokko: